Materials Orgànics

Dades

Membres


Dra. Maria Dolores Velasco Castrillo

Dr. Jaume Garcia Amorós

Telèfon:

Web

Oficina:

Adreça:

Un dels principals reptes de la investigació del grup de Materials orgànics serà la programació de diferents propietats (òptiques, electròniques, luminiscents o magnètiques) en elastòmers monocristall líquids (LSCE), és a dir, xarxes de polímers dèbilment entrellaçats que combinen l’elasticitat convencional amb l’ordre molecular de llarg abast dels cristalls líquids, que arriba al nivell macroscòpic. Descobrir els diferents factors estructurals i ambientals que podrien influir en el comportament dels components actius d’aquest mitjà és crucial per obtenir actuadors amb les capacitats esperades, per exemple, mecanotransductors òptics eficients (camp mecànic-òptic) amb inversos (la fluorescència augmenta en estirar-se la LSCE) o respostes múltiples (la intensitat d’emissió canvia a dues longituds d’ona diferents en aplicar una sola força mecànica); actuadors efectius similars a músculs artificials capaços de sofrir deformacions sofisticades en activar-se adequadament (camp òptic-magnètic-mecànic) o dispositius electrònics flexibles (camp elèctric-mecànic).
Al llarg dels anys, el grup de recerca ha obtingut un sòlid bagatge en síntesi orgànica, química macromolecular i química de materials. Concretament, i com a resultat de la investigació realitzada durant els darrers projectes, el grup té experiència en el disseny i síntesi d’heterocicles orgànics molt conjugats amb propietats luminescents i semiconductors i potencial comportament magnètic. El grup de Materials orgànics investiga en el disseny i comprensió dels diferents factors que influeixen en el comportament dels semiconductors dels materials orgànics i en l’enginyeria de la interfície i l’organització en estat sòlid dels transistors orgànics de pel·lícula fina. També treballen en el desenvolupament de sistemes cristal·lins líquids moleculars i macromoleculars per a diferents aplicacions. Han definit per primera vegada diferents sistemes mesogènics, basats en els nuclis de carbazol i porfirina, amb potencial interès tecnològic. A més, s’han introduït derivats azo sensibles a la llum a les xarxes elastomèriques cristal·lines líquides per tal de produir actuadors de forma similar a músculs artificials eficients i ràpids controlats òpticament. Aquesta última investigació va ser finançada pel projecte europeu “FUnctional Liquid-Crystalline Elastomers” (FULCE), del qual el professor Dr. h.c. H. Finkelmann, líder mundial en el camp de la química i la física macromoleculars, va ser el seu coordinador. D’altra banda, la decoració del nucli d’azobenzen amb funcions orgàniques de donació d’electrons i extracció d’electrons adequada ha conduït al desenvolupament d’una àmplia paleta de colorants azo dotats de velocitats de commutació fins a la finestra de temps de nanosegons.

keyboard_arrow_up