Secció de
Química Orgànica

Dr. Fernando

Albericio Palomera


Professor Emèrit

0000-0002-8946-0462
R+D: Química Biològica i Química Mèdica 
Emèrits 

Dr. Xavier

Ariza Piquer


Professor Catedràtic

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Metodologia Sintètica Aplicada a Productes Bioactius
R+D: Química Biològica i Química Mèdica Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible 
Catedràtics 

Dr. Josep Maria

Bofill Villà


Professor Catedràtic

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0002-0974-4618
Química Orgànica Teòrica i Computacional
R+D: Química teòrica i computacional. Espectroscòpia 
Catedràtics 

Dr. Xavier

Companyó Montaner


Professor Lector

Despatx: 526A
Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0001-8969-7315
Grup en Catàlisi Asimètrica Sostenible
R+D: Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible 
Lectors 

Dr. Anna Maria

Costa Arnau


Professora Catedràtica

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0003-4345-4750
Síntesi Estereoselectiva de Productes Naturals
R+D: Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible 
Catedràtics 

Dr. Joaquim

Crusats Aliguer


Professor Agregat

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Emergència, Amplificació i Transferència de Quiralitat
R+D: Química supramolecular i materials orgànics. 
Agregats / Titulars 

Dr. Núria

Escaja Sanchez


Professora Agregada

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0002-2163-733X
Synthesis and Structure of Nucleic Acids
Agregats / Titulars 

Dr. Jaume

Farràs Soler


Professor Titular

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Metodologia Sintètica Aplicada a Productes Bioactius
Agregats / Titulars 

Dr. Joan-Anton

Farrera Piñol


Professor Titular

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Complexitat autoorganitzada i materials autoensamblats
R+D: Química Biològica i Química Mèdica Química supramolecular i materials orgànics. 
Agregats / Titulars 

Dr. Jaume

Garcia Amorós


Professor Agregat

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Materials Orgànics
R+D: Química supramolecular i materials orgànics. 
Agregats / Titulars 

Dr. Jordi

Garcia Gomez


Professor Catedràtic

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Metodologia Sintètica Aplicada a Productes Bioactius
R+D: Química Biològica i Química Mèdica Química supramolecular i materials orgànics. 
Catedràtics 

Dr. Mohit

Kumar


Investigador Ramón y Cajal

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0003-0083-7217
Supramolecular Active Materials Lab
R+D: Química supramolecular i materials orgànics. 
Investigadors Senior 

Dr. Bart

Limburg


Professor Agregat

Despatx: 526A
Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0002-7996-2485
Fotoquímica i Catàlisi Supramolecular
R+D: Química supramolecular i materials orgànics. Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible Química teòrica i computacional. Espectroscòpia 
Agregats / Titulars 

Dr. Paul

Lloyd-Williams


Professor Titular
Coordinador de la Secció Orgànica 

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Metodologia Sintètica Aplicada a Productes Bioactius
R+D: Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible 
Agregats / Titulars 

Dr. Vicente

Marchán Sancho


Professor Catedràtic

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0002-1905-2156
Bioimatge i teràpia amb molècules fotoactivables
R+D: Química Biològica i Química Mèdica 
Catedràtics 

Josep

Martí Ibañez


Tècnic
Cap dels Serveis 

Facultat de Química, Planta 5, Carrer Martí i Franquès 1-11
Tècnics 

Dr. Angel Manuel

Montaña Pedrero


Professor Catedràtic

Despatx: 562
Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0001-8777-6888
Química Orgànica Industrial i Aplicada
R+D: Química Biològica i Química Mèdica Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible 
Catedràtics 

Dr. Albert

Moyano Baldoire


Professor Catedràtic

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Grup en Catàlisi Asimètrica Sostenible
R+D: Química supramolecular i materials orgànics. Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible 
Catedràtics 

Dr. Ernesto

Nicolas Galindo


Professor Titular

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Metodologia Sintètica Aplicada a Productes Bioactius
R+D: Química Biològica i Química Mèdica 
Agregats / Titulars 

Dr. Jordi

Poater Teixidor


Professor d'Investigació ICREA

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0002-0814-5074
Laboratori en Química Orgànica Computacional
R+D: Química teòrica i computacional. Espectroscòpia 
Professors d’Investigació ICREA 

Dr. Miquel

Pons Vallés


Professor Catedràtic

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0002-0586-8322
RMN de Biomolècules
R+D: Química Biològica i Química Mèdica Química teòrica i computacional. Espectroscòpia 
Catedràtics 

Dr. Francesc

Rabanal Anglada


Professor Catedràtic

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0002-4913-155X
Grup de Pèptids Terapèutics
R+D: Química Biològica i Química Mèdica 
Catedràtics 

Dr. Antoni

Riera Escalé


Professor Catedràtic

Despatx: EM01B11-12
Parc Científic de Barcelona, Baldiri Reixac 10, 08028,Barcelona
0000-0001-7142-7675
Unitat de Recerca en Síntesi Asimètrica
R+D: Química Biològica i Química Mèdica Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible 
Catedràtics 

Dr. Jordi

Robles Brau


Professor Titular

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Agregats / Titulars 

Dr. Pedro

Romea García


Professor Catedràtic
Secretari del departament 

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0002-0259-9155
Síntesi Estereoselectiva de Productes Naturals
R+D: Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible 
Catedràtics 

Dra. Carme

Rovira Virgili


Professora d'Investigació ICREA

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0003-1477-5010
Simulació Quàntica de Processos Biològics
R+D: Química teòrica i computacional. Espectroscòpia 
Professors d’Investigació ICREA 

Anna

Salamia Castellet


Tècnica

Facultat de Química, Planta 5, Carrer Martí i Franquès 1-11
Tècnics 

Dr. Alessandro

Sorrenti


Professor Lector

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0002-3039-2944
Laboratori d’autoassemblatge supramolecular de no-equilibri
R+D: Química supramolecular i materials orgànics. 
Lectors 

Dra. Saskia

Speed Castro


Tècnica

Facultat de Química, Planta 5, Carrer Martí i Franquès 1-11
Tècnics 

Dra. Montserrat

Terrazas Martinez


Professora Agregada

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0001-8614-5777
Química biològica i aplicacions terapèutiques dels àcids nucleics
R+D: Química Biològica i Química Mèdica 
Agregats / Titulars 

Dr. Fèlix

Urpí Tubella


Professor Catedràtic

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
0000-0003-4289-6506
Síntesi Estereoselectiva de Productes Naturals
R+D: Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible 
Catedràtics 

Dr. Alberto

Vega Peñaloza


Professor Lector - Serra Húnter

Carrer Martí i Franquès 1-11, 08028, Barcelona
Lectors 

Dra. Maria Dolores

Velasco Castrillo


Professora Catedràtica

Materials Orgànics
R+D: Química supramolecular i materials orgànics. 
Catedràtics 

Dr. Xavier

Verdaguer i Espaulella


Professor Catedràtic

Despatx: EM01B11-12
Parc Científic de Barcelona, Baldiri Reixac 10, 08028,Barcelona
0000-0002-9229-969X
Unitat de Recerca en Síntesi Asimètrica
R+D: Química Biològica i Química Mèdica Síntesi Orgànica, Catàlisi i Química Sostenible 
Catedràtics 
keyboard_arrow_up